Jsme jedni z vás a stejně jako vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o vaši přízeň v letošních komunálních volbách.

Jsme připraveni udělat vše proto, abychom se stali i vaším hlasem a zasloužili si vaši důvěru. A nyní přicházíme s naším volebním programem a kandidáty.

 

Slovo lídra

Již několik let se aktivně zajímám o komunální politiku z pozice občanky a mikulovské rodačky, které není lhostejná postupná ztráta duše našeho města.

Jako lídr a zakladatelka sdružení Pro Mikulov jsem pevně přesvědčena o tom, že se nám podařilo sestavit tým velmi kvalitních kandidátů, kteří používají především selský rozum a zdravý pohled na věc. Skupinu lidí s odbornými znalostmi, bez politických vazeb a srdcem na pravém místě. Ráda bych poděkovala všem, kteří nám svými podpisy dali možnost registrace pro letošní volby.

Náš program jsme se snažili uchopit svědomitě a s rozvahou tak, abychom si dokázali odpovědět na otázky, jak nejlépe dosáhnout daných cílů. Vím, že máme co nabídnout, a rozhodně nehodláme po volbách další roky jen nečinně přihlížet.

Chceme spojit síly s vámi občany a vytvořit tak příjemnou "partu lidí", která pomůže zlepšovat zdejší atmosféru. Jde nám přeci všem o společnou věc, aby se nám tu spokojeně žilo a byli jsme stále hrdi na své krásné město Mikulov.

Komunální volby jsou především o lidech, proto přeji všem voličům šťastnou ruku při výběru kandidátů do mikulovského zastupitelstva.

Silvie Pelant Janatová

 

Zajímá vás proč jsme si vybrali pro logo čtyřlístek?

Mikulov má čtyři velké a krásné dominanty - Svatý kopeček, Zámek, Kozí hrádek a Turold. Připomíná tak čtyřlístek.

Jeho lístky jsou jako čtvero ročních období, poukazují i na čtyři přírodní živly, vodu, oheň, zemi a vzduch, které k životu potřebujeme.

Pokud čtyřlístek dostanete darem nebo jej sami naleznete, říká se, že přinese štěstí. Má být ochranou před zlem, nenávistí, únavou a živelnými pohromami.

To vše jsme uzavřeli do kruhu jako symbolu jednoty, času, věčnosti a umocnili slovy, pro koho chceme pracovat.

Převažující zelená barva představuje tradice a růst.

Čtyři lístky ale také vyjadřují víru, naději, lásku a štěstí..

A my budeme usilovat o víru v nás, poskytneme vám naději udělat pro Mikulov více, budeme vše konat s láskou, a především chceme pro všechny šťastné chvíle v našem městě.

 

Zastáváme motto: "Společně pro Mikulov"