Věděli jste, že v letech 1860-1930 prošel Mikulov zásadní modernizací? V těchto letech se vytvářela moderní městská infrastruktura, spočívající v budování silnic, železnic, základních městských sítí jako vodovodu či kanalizace, do obcí se zaváděl plyn a elektřina, usnadňovala se komunikace prostřednictvím telegrafu a telefonu. V roce 1864 město poprvé osvětlily v nočních petrolejové lampy.

Věděli jste také, že v roce 1871 na popud studenta medicíny Johanna Liedermanna vznikl Okrašlující spolek? V té době prý nebyl Mikulov přitažlivým městem a proto se spolek rozhodl tento stav změnit. Začali nejprve zřizovat chodníky, upravovat cesty (spolek pečoval celkem o 15km cest), veřejná prostranství a osazování zeleně. V roce 1912 přistoupil spolek k zemskému svazu pro cestovní ruch, té době byl počet členů mezi jednou a dvěma stovkami.

A ještě jednou takovou zajímavostí je, že Okrašlovací spolek v roce 1933 se zasazoval o to, aby se na Svatém kopečku netěžil vápenec, ale městská rada těžbu na své schůzi dne 10. dubna 1933 zamítla!

Proto i my máme vize:
• Zasadíme se o dobudování záchytného parkoviště a systému parkování po městě včetně rekonstrukce prostoru vlakového a autobusového nádraží.

• Chceme opravit a vybudovat chodníky, tam kde je to opravdu potřeba a kde chybí, dobudovat bezbariérové přístupy, zvýšit počet přechodů pro chodce a následně o ně pečovat.

• Podpoříme kontrolu stavu inženýrských sítí ve městě a zasadíme se o komplexnost oprav a o urychlené vybudování kanalizace na Mušlově a ul. Valtická.

• Zpřehledníme informační systém po celém městě.

• Máme zájem o problematiku řešení dešťových vod.

• Budeme usilovat o obnovení funkce vodních hodin u bývalé Spořitelny a jezírka na Lormově náměstí.

• Chceme hledat možnosti výstavby krytého bazénu.

Staré náměstí   Staré náměstí   Starý lom