Vážení občané, milí voliči, ještě jednou bychom rádi poděkovali za projevenou důvěru našemu sdružení Pro Mikulov v komunálních volbách 2018. Dokazují to 4 mandáty pro naše sdružení, kterých chceme plně využít k prosazení našeho volebního programu. Omlouváme se za prodlení při zveřejnění tohoto prohlášení, které vzniklo složitostí při povolebních jednáních s ostatními uskupeními, které budou v následujícím volebním období zastoupeny v zastupitelstvu města Mikulova.

Většina členů našeho sdružení rozhodla v neděli 14.10.2018 o následujícím postupu:

1. Vyjednávací tým ve složení Silvie Pelant Janatová a Sylva Chludilová je pověřen vzniklé a potvrzené povolební koalici sdělit, že sdružení Pro Mikulov se nepřipojí k žádné formě koalice.

2. Nabízený post 2. místostarostky a radní přijme bez této vazby.

3. Funkce 2. místostarostky byla schválena a navrhnuta nově zvolenými koaličními zastupiteli. Posty dvou místostarostů byly tedy schváleny bez možnosti námi toto rozhodnutí jakkoli ovlivnit. V našem případě se jedná o pozici místostarostky a radní pro Sylvu Chludilovou, kterou do těchto funkcí navrhla již podepsaná koalice.

4. Ve výše popsaném postupu spatřujeme, že je to jedna z cest, jak využít voliči svěřeného mandátu k svědomitému plnění volebního programu, který jsme jednotně a s nejlepším vědomím a svědomím vytvořili pro zvýšení dynamiky rozvoje Mikulova.

5. Od zastupitelů zvolených za naše sdružení očekáváme, že budou prosazovat náš program a nechceme být koaličními partnery, ani opozicí vázanými partnery, ale partnery vás občanů města Mikulova. Prioritou jste pro nás vy - občané, nikoli osobní prestiž a užitek.

6. Zavazujeme se dodržovat složený slib zastupitelů a konat ve váš prospěch a pro rozkvět města. Společně se budeme snažit i nadále se aktivně podílet na všech důležitých rozhodnutích, která předem pečlivě zvážíme.

7. S volbami prostě SNK Pro Mikulov nekončí! Počítejte s námi!
My s vámi počítáme.