Další bod, který bychom chtěli vypíchnout je mikulovské autobusové nádraží. Mnoho lidí si myslí, že je nádraží ul. Piaristů, ale není tomu tak. Momentální stav nádraží je velmi nedůstojný a neodpovídá (a to zejména v nočních hodinách) bezpečnosti a jakýmkoliv standardům. Jde především o vizitku našeho města.
Máme zájem změnit vybavení tohoto autobusového nádraží.

Rádi bychom vypíchli bod, o který velmi stojíme.
Chceme zavést rozklikávací rozpočet na webu Města Mikulova, aby se především občané našeho města průběžně a lépe orientovali v tom, jak nakládáme s financemi. Lze tak jednoduchou formou získat informaci o rozpočtu a plnění u kterékoliv položky výdajů či příjmů.

Přicházíme s posledním bodem našeho programu a tím je SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.

• Poskytneme úlevy na nájmech sportovním a zájmovým skupinám a navýšíme finanční prostředky pro kulturu a sport.

• Chceme využít budovu bývalé hasičské zbrojnice pro vytvoření knihovny a centra setkávání napříč generacemi.

Věděli jste, že v letech 1860-1930 prošel Mikulov zásadní modernizací? V těchto letech se vytvářela moderní městská infrastruktura, spočívající v budování silnic, železnic, základních městských sítí jako vodovodu či kanalizace, do obcí se zaváděl plyn a elektřina, usnadňovala se komunikace prostřednictvím telegrafu a telefonu. V roce 1864 město poprvé osvětlily v nočních petrolejové lampy.

Věděli jste, že dne 8. prosince 1629 byl otevřen nejvýznamnější vzdělávací ústav – gymnázium a že bylo v té době nejstarší gymnázium ve střední Evropě? Vybudovat vzdělávací ústav na vysoké úrovni byl velmi obtížný úkol, proto kardinál vyjednal příchod členů piaristického řádu, kteří se v roce 1631 ujali výuky. Dne 8. června 1631 byla založena nejstarší piaristická kolej ve střední Evropě a vedli ji až do roku 1873. Zejména zásluhou dlouholeté tradice mikulovského piaristického gymnázia a také díky rozvoji základního školství si Mikulov vydobyl pověst „města škol“.
A věděli jste, že v 80. letech 19. století mohli rodiče využít nabídky soukromé mateřské školy. První MŠ založila v Mikulově Therese Tschippanovová, sídlila na Vídeňské ul., následovně byla přestěhována na ul. Sonnefelsovu (ul. Česká) – do budovy nynějšího hotelu Réva/Piano. Později byl v této budově chvíli sirotčinec.