Malý rádce aneb jak křížkovat u komunálních voleb:

Malé křížky
Malými křížky volíte pouze dané kandidáty z různých stran a to tak, že křížkem označíte čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
Máte tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů – v Mikulově 25. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužijete. Když naopak zakřížkujete více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný!!!

Velký křížek
Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidátku. V takovém případě křížkem označíte velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany a tím dáte 25 hlasů všem kandidátům z dané strany, sdružení, hnutí apod.
Pokud ale zakřížkujete dvě nebo více stran, stává se váš hlasovací lístek neplatný!!!

Kombinace křížků
Nejsložitějším způsobem (ale může být pro vás cestou uspokojení) je kombinace „velkého“ křížku a „malých“ křížků. V takovém případě označíte „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům.

Pozor!!! „Malé“ křížky ale v této situaci můžete dávat pouze jednotlivým kandidátům z JINÝCH stran, než  uskupení, které označíte „velkým“ křížkem. Nesmíte tak přesáhnout počet!!!

Konkrétní příklad z Mikulova:
Mikulov má 25 zastupitelů, volič dá „velký“ křížek některému uskupení a např. 3 „malé“ křížky různým kandidátům z JINÝCH stran. Tzn. že 3 hlasy připadnou přímo těm zvoleným kandidátům („malý“ křížek) a 22 lidí z kandidátky, kterou označíte „velkým“ křížkem dostanou po jednom hlasu. (25-3=22) , jinak řečeno poslední 3 kandidáti z uskupení označeni „velkým“ křížkem nedostanou hlas.
„Velký“ křížek je jeden a kolik dáte „malých“ křížků v jiných stranách, je jen a jen na vás, avšak musíte dodržet počet zastupitelů. Důležité je, že nesmíte dát „malé“ křížky stejné straně jako u „velkého“ křížku.

Info jsme čerpali ze zdroje: Reflex