Věděli jste, že dne 8. prosince 1629 byl otevřen nejvýznamnější vzdělávací ústav – gymnázium a že bylo v té době nejstarší gymnázium ve střední Evropě? Vybudovat vzdělávací ústav na vysoké úrovni byl velmi obtížný úkol, proto kardinál vyjednal příchod členů piaristického řádu, kteří se v roce 1631 ujali výuky. Dne 8. června 1631 byla založena nejstarší piaristická kolej ve střední Evropě a vedli ji až do roku 1873. Zejména zásluhou dlouholeté tradice mikulovského piaristického gymnázia a také díky rozvoji základního školství si Mikulov vydobyl pověst „města škol“.
A věděli jste, že v 80. letech 19. století mohli rodiče využít nabídky soukromé mateřské školy. První MŠ založila v Mikulově Therese Tschippanovová, sídlila na Vídeňské ul., následovně byla přestěhována na ul. Sonnefelsovu (ul. Česká) – do budovy nynějšího hotelu Réva/Piano. Později byl v této budově chvíli sirotčinec.

Proto budeme usilovat a navážeme na tradice:

• Budeme usilovat o návrat zdravotní pohotovosti a odborných lékařů do Mikulova

• Chceme v Mikulově na veřejných místech defibrilátory

• Podpoříme založení lesní mateřské školky

• Budeme usilovat o zachování a rozvoj místního Gymnázia se Střední odbornou školou

• Podpoříme prevenci kriminality ve spolupráci se školami

• Budeme usilovat o podepsání smlouvy s Oblastní charitou v Břeclavi