Přicházíme s posledním bodem našeho programu a tím je SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.

• Poskytneme úlevy na nájmech sportovním a zájmovým skupinám a navýšíme finanční prostředky pro kulturu a sport.

• Chceme využít budovu bývalé hasičské zbrojnice pro vytvoření knihovny a centra setkávání napříč generacemi.

• Zasloužíme se o obnovu Lázeňského náměstí coby piknikového a odpočinkového parku pro občany a vybudujeme více klidových zón s vybavením pro občany.

• Budeme podporovat tradice našeho kraje a více se zaměříme na pravidelné víkendové programy pro děti s rodinami.

• Chceme usilovat o místo pro možnost konání rodinných oslav včetně zázemí v bývalém Národním domě.

Volnočasové aktivity   Volnočasové aktivity   Volnočasové aktivity