Rádi bychom vypíchli bod, o který velmi stojíme.
Chceme zavést rozklikávací rozpočet na webu Města Mikulova, aby se především občané našeho města průběžně a lépe orientovali v tom, jak nakládáme s financemi. Lze tak jednoduchou formou získat informaci o rozpočtu a plnění u kterékoliv položky výdajů či příjmů.

Klikací rozpočet