Věděli jste, že 24. srpna 1279 udělil správce země římský král Rudolf Habsburský vsi Mikulovu právo konat každé úterý týdenní trh? Trhy se v Mikulově pravděpodobně konaly i předtím, nyní byly posvěceny panovníkovým souhlasem. V textu mikulovské trhové listině se píše: „Bývá zvykem, aby byl v místech k tomu příhodných ustanoven týdenní trh a vytvářel se tam užitek kupujících a prodávajících a vzrůstal i jiný prospěch“. Trhy se odehrávaly většinou na náměstích, někdy v předem připravených krámcích, jindy na volném prostranství. Od 8. Ledna 1366 mohl Mikulov pořádat výroční jednodenní trh, který byl určen na svátek sv. Markéty, tj. 13. Července.

Přirozeným centrem města bylo vždy náměstí. Zde probíhaly trhy a společenský život města vůbec, sousedé se na náměstí navzájem potkávali, hovoříme o 15. století.

Vrchnostenský dvůr, jehož úkolem bylo v první řadě zásobovat zemědělskými produkty lichtenštejnský hrad, stál na rohu Vídeňské a Dobytčího trhu (parkoviště u bývalé spořitelny). Již z názvu je patrné, že prostranství sloužilo převážně k pořádání trhů s dobytkem, zatímco směna ostatního zboží probíhala na náměstí.

V 19. století i přes velký počet řemeslníků a obchodníků se Mikulov stále neobešel bez pravidelných trhů. Bohužel týdenní trhy pořádané v úterý a pátek už pomalu ztrácely svou důležitost, i přesto bylo náměstí vždy plné. U radnice (budova na rohu) stály ženy s máslem a vejci, u morového sloupu se prodávaly ryby a na podzim zvěřina, před poštou (dnes hlavní vchod do radnice) drůbež. Před nynější ZUŠ stály stánky s ovocem a zeleninou.

Proto:

  • Budeme usilovat o návrat tržnice zpět na Náměstí
  • Zasloužíme se o podporu regionálních prodejců
  • Postaráme se o kvalitní zázemí prodejcům na náměstí

Mikulovské náměstí z 20. let 20. století     Mikulovská tržnice     Parkoviště pod Mikulovským náměstím