Věděli jste, že koncem 19. století se v Mikulově rozmohla cyklistika, a zřejmě to nebylo po chuti všem obyvatelům? Obecní výbor na zasedání dne 22. června 1897 přijal zvláštní nařízení pro cyklisty. Jízda na kole byla povolena pouze s platným průkazem a výhradně po silnici. Rychlá jízda definovaná jako „rychlejší než klus“ byla na území města zakázána stejně jako jízda z „náměstí Císaře Josefa směrem dolů“ (dnes prostor před poliklinikou).

V roce 1871 vznikl v Mikulově Dobrovolný tělocvičný hasičský sbor, a to velmi skromně – s vozem opatřeným otevřenou nádrží taženým koňmi, s jednoduchými pumpami, háky a žebříky. Spolek měl kolem stovky aktivních členů. Až v roce 1887 si pořídil motorovou stříkačku. Dřevěná věž na sušení hadic – neboli hasičské zázemí stálo na Giselaplatz (nyní park Pod Platanem/Piaristů). V roce 1912, byla dostavěna a vysvěcena nová hasičská zbrojnice na ul. Svobody.

A proto i my chceme pokračovat v tradicích:

*Budeme hledat řešení o usměrnění cyklistů v centru města

* Prosadíme návrat příslušníků městské policie do ulic a zefektivníme její činnost

* Zavedeme aktuální dopravní informace na webu města

* Zaktualizujeme vyhlášku „ o psech“ a zajistíme její důsledné dodržování

* Podpoříme vznik sboru dobrovolných hasičů v našem městě

 Bezpečnost v Mikulově     Cyklisté v Mikulově     Hasiči Mikulov